New
Advertisement and application proforma for recruitment of a Senior Project Assistant under NSM project .


New
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहीम राबविणेबाबत.


New
B.Pharm Final Year SYLLABI.


New
Guidelines for final year/ final semester examination.


New
२४ सप्टेंबर रासेयो दिनानिमित्त चर्चासत्र वेळ बदलाबाबत.


New
Condolence meeting of late. Dr. Shaunak Kulkarni, Professor.२४ सप्टेंबर रासेयो दिनानिमित्त चर्चासत्र आयोजन करण्याबाबत.Syllabus details for M.Sc.(Physics) Online Entrance Exam 2020."माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी" मोहीम राबविणेबाबत..Circular Regarding S.P.P.U. Diary 2021.केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची KYC माहिती करणेबाबत. तसेच अल्पसंख्याक विध्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाहीबाबत.कॅस (CAS)अंतर्गत प्राध्यापकांच्या मुलाखतीबाबत .२४ सप्टेंबर रासेयो दिनानिमित्त विविध उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत.Online Entrance Examination Syllabus 2020 Sociology Department.माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम दि. १५ सप्टेंबर ते २५ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत राबविणेबाबत.विद्यापीठ / महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांच्या कार्यालयातील १०० टक्के उपस्थितीबाबत.REVISED Interview Notice for the post of Assistant Professor (Contractual) for Physical Education Subject at Dept. of Physical Education, SPPU, Pune.About Exam Stationary Stock with Colleges which is already distributed to Colleges.Notice Regarding Recruitment of Assistant Professor (Contractual) - Skill Development Centre.Proposals for the Academic Council.Interview for Assistant Professor in Instrumentation Science.