New
राष्ट्रीय सेवा योजनेतील उद्योजकता व विशेष उपक्रमांचे प्रदर्शन.


New
Invitation : Science Day at Department of Electronic Science, S.P. Pune University..


New
Science Day-2020 celebration at Department of Physics.


New
Science Day celebration at Science Park..


New
MOU signing ceremony between Indian Air Force and DDSS, SPPU 29 Feb 2020.


New
ABHIKALP 2020 ( Innovative Project Competition).


New
Bio-metric attendance.सस्नेह निमंत्रण : राष्ट्रीय सेवा योजना सन्मान सोहळा - २०२०.उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची ऑनलाईन पध्दतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.Exam Bill Submission.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांच्या स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत..राज्यस्तरीय युवा महोत्सव.संत गाडगे बाबा महाराज जयंती दिनांक 23 फेब्रुवारी 2020.