New
Department of Microbiology organises 163rd Saturday Meet on Tiger and पुलियल


New
परिपत्रक क्र. १६२/२०२४, जावक क्र. एएन/२७००, दिनांक २५ जुलै, 2024 - अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवार, दिनांक २५.०७.२०२४ रोजी सुट्टी जाहीर करण्याबाबत


New
Circular No. 161-2024 Regarding updation of bank details of affiliated Colleges & Teachers


New
गमबुट आणि चप्पल चे माप देन्याबाबात


New
दि. १ जुलै ते २१ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान होणाऱ्या राष्ट्रीय विध्यार्थी पर्यावरण स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्याबाबत


New
PFMS द्वारे महाविद्यालयांना सन २०२३-२४ यावर्षीचे रासेयो अंतिम अनुदान वितरित करण्यात आलेला निधी (नियमित कार्यक्रम व विशेष शिबीर )


New
Regarding circular 125 for colleges


New
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत


New
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.


New
श्री. चंद्रकांतदादा पाटील, मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचा विद्यार्थी, पालक व संस्था प्रतिनिधि यांचेशी संवाद.


New
Advertisement for the post of "JRF" for a IMR Ayush funded research project.


New
Advertisement for the posts of "JRF" and "SRF" for a Ayush-Ayurgyan-funded research project.


New
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती कार्यक्रमाचे फोटो - २३ जुलै २०२४.आखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून महाराष्ट्र शासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालय/परिसंस्थांना दिलेल्या विविध मान्यतेबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील बी फार्मसी व एम फार्मसी या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची एकूण विद्यार्थी संख्या, प्रवेशित विद्यार्थी संख्या व रिक्त विद्यार्थी संख्या यांची माहिती त्वरित सादर करणेबाबत .GAT-B Third Merit List for Two Year MSc. Biotechnology2nd Round Admission Notice 2024-25: Department of Library & Information Scienceलोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती - कार्यक्रमाचे परिपत्रक