New
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत.... (Ph.D. Admission Process 2021).


New
विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत (Pro-rata) मुदतवाढीबाबत (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१).


New
कोव्हीड- १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दि. ३० एप्रिल, २०२१ पर्यंत पूर्णतः बंद ठेवण्याबाबत.सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.Engineering Notification October 2020 Exam.कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - विद्यापीठ कार्यालयातील शिक्षक / अधिकारी / सेवक यांच्या उपस्थितीवर मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध आणणेबाबत.(Break The Chain).International Conference on "Mental Health" Participation of NSS Volunteers registration.कोविड-१९ लसीकरण महोत्सव आयोजित करणेबाबत.Advertisement for the Post of Lab Technician at AYUSH Center of Excellence.