New
My Bharat पोर्टलवर मतदार जागृती उपक्रमाची माहिती अपलोड करणेबाबत


New
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक - २०२४ करिता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टीबाबत.


New
महात्मा फुले जयंती कार्यक्रमाचे फोटो -११ एप्रिल २०२४महाडीबीटी पोर्टल सुरू होण्यापूर्वीच्या (सन २०१८ पूर्वी ) प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जाबाबतच्या प्रस्तावाबाबत .मानसिक आरोग्य सहाय्य (टेली-मानस) हेल्पलाईन क्रमांकाबाबतOJT Programभारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणेबाबत.विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरीता सामाजीक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गास आरक्षणाच्या तरतूदीनुसार जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत.Regarding MAH. B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 introduced for A.Y. 2024-25भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती - कार्यक्रमाचे परिपत्रक.Announcement of D.K.Bhave SCholarship - 2024.