कुलगुरूंचे नागरिकांना आवाहन.प्रश्न तुमचे उत्तर कुलगुरुंचे