पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आता ऑनलाईन प्रवेशपरीक्षेद्वारे; विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांबाबत महत्वाचा निर्णयOnline Entrance Examination for Graduate & PG courses of SPPU