Academic Year 2019-20

Internal Assessment Examination (Academic Year 2019-20)

‘Internal Assessment Examination’ (Online MCQ type) for all the subjects has been organized for the students enrolled under the Distance Education programme for the Academic Year 2019-20. It is mandatory for all the students to appear for this examination in order to get the marksheet. These students need not to fill any Exam form for the 1st Year Examination. ‘Mock examination’ has been organized before the Internal Examination for the convenience of the students. It is mandatory for all the students to appear for the ‘Mock examination’ before appearing the Internal Assessment Examination.

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रथम वर्ष विद्यार्थ्यांची सर्व विषयांची ‘अंतर्गत परीक्षा’ (ऑनलाईन बहुपर्यायी प्रश्न पद्धती) आयोजित केलेली आहे. प्रथम वर्ष विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक मिळण्यासाठी सदर परीक्षा देणे आवश्यक आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्ष परीक्षेसाठी कोणताही परीक्षा अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अंतर्गत परीक्षेपूर्वी ‘सराव परीक्षा’ आयोजित केलेली आहे. अंतर्गत परीक्षा देण्यापूर्वी सराव परीक्षा देणे सर्व विद्यार्थ्यांना बंधनकारक आहे.


Mock Examination ( MCQ ) / सराव परीक्षा ( बहुपर्यायी प्रश्न )

  1. The ‘Mock Examination’ is only for practice before appearing for ‘Internal Examination’. अंतर्गत परीक्षेपूर्वी ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीची ओळख होण्यासाठी ‘सराव परीक्षा’ आयोजित केली आहे.
  2. The paper shall not have the questions based on Syllabus. There will be 10 general questions. या परीक्षेत अभ्यासक्रमावरील प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. १० सामान्य प्रश्न असतील.
  3. The Mock examination is for practice only. Its result will not be declared. The marks of Mock Test will not be considered in the final result.‘सराव परीक्षा’ ही फक्त ऑनलाईन परीक्षेची ओळख होण्याकरिताच आहे. या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येणार नाही तसेच या परीक्षेचे गुण अंतिम निकाल तयार करताना विचारात घेतले जाणार नाहीत.
  4. The ‘Mock Examination’ will be of 10 minutes with 10 MCQs. The students can login as per the following schedule: सराव परीक्षा ही १० प्रश्नांची व १० मिनिटांची असेल. विद्यार्थ्यांना पुढील वेळापत्रकानुसार लॉगिन करता येईल:

Instructions-1 of Mock Examination / सराव परीक्षेच्या सूचना-१

Instructions-2 of Mock Examination / सराव परीक्षेच्या सूचना-२


The students of F.Y.B.A. & F.Y.B.Com. can click on below link & appear for Mock Test. However, they can appear only once for 'Mock Test'.


Once student appears for Mock Test, s/he can not appear again for Mock Test.


प्रथम वर्ष बी.ए. व प्रथम वर्ष बी.कॉम. या वर्गातील विद्यार्थी खालील लिंकवर क्लिक करून सराव परीक्षा देऊ शकतात. सराव परीक्षा ही एकदाच देता येते. एकदा सराव परीक्षा दिल्यानंतर पुन्हा सराव परीक्षा देता येणार नाही.


Click Here to Start - Internal Assessment Examination


Contact Number : 02025622385, 02025622386, 02025622387, 8275425972, 8275655974


Click Here to fill Student's query form

प्रथम वर्ष बी.ए. "मराठी" विषय परीक्षेच्या सुधारित वेळापत्रकाबाबत


Mock Examination Schedule/ सराव परीक्षा वेळापत्रक


S.N.

Class

Day

Date

Time

1

M.A.-I Philosophy

Tuesday

16/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

2

M.A.-I Sanskrit

Tuesday

16/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

3

M.A.-I Journalism and Mass Communication

Wednesday

17/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

4

M.A.-I Hindi

Wednesday

17/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

5

M.A.-I Education

Thursday

18/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

6

M.A.-I Sociology

Thursday

18/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

7

M.A.-I Marathi

Friday

19/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

8

M.A.-I English

Friday

19/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

9

M.A.-I History

Saturday

20/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

10

M.A.-I Political Science

Saturday

20/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

11

M.A.-I Economics

Monday

22/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

12

F.Y. B.A.

Tuesday

23/03/2021

11:00 AM to 04:30 PM

13

F.Y. B.Com.

Wednesday

24/03/2021

11:00 AM to 04:30 PM

14

M.Com.-I

Thursday

25/03/2021

11:00 AM to 04:30 PM

Internal Assessment Examination (MCQ) / अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा (बहुपर्यायी प्रश्न)
The schedule of Internal Assessment Examination is as follows:


F.Y. B.A.

S.N.

Code & Subject

Day

Date

Time

1

122A Mathematics Paper-I

Friday

26/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

2

122B Mathematics Paper-II

Tuesday

30/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

3

115 Optional English

Wednesday

31/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

4

116 Education

Wednesday

31/03/2021

11:00 AM to 01:00 PM

5

121 Psychology

Thursday

01/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

6

113 Hindi

Saturday

03/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

7

118 Political Science

Monday

05/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

8

119 History

Tuesday

06/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

9

120 Public Administration

Wednesday

07/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

10

117 Economics

Thursday

08/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

11

122C Mathematics Paper-III

Friday

09/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

12

123 Sociology

Thursday

15/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

13

111 Compulsory English

Friday

16/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

14

112 Marathi

Monday

19/04/2021

11:00 AM to 01:00 PM

15

114 Sanskrit

to be declared

F.Y. B.Com.

S.N.

Subject

Day

Date

Time

1

117C Hindi

Friday

26/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

2

117B Marathi

Tuesday

30/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

3

117A Additional English

Wednesday

31/03/2021

02:30 PM to 04:30 PM

4

115B Banking and Finance

Thursday

01/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

5

115A Organization Skill Development

Saturday

03/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

6

115C Commercial Geography

Saturday

03/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

7

115D Defense Organization & Management in India

Saturday

03/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

8

115E Theory and Practice of Cooperation

Saturday

03/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

9

115F Managerial Economics

Saturday

03/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

10

116A Essentials of E-Commerce

Monday

05/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

11

116B Insurance and Transport

Monday

05/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

12

116E Business Environment & Entrepreneurship

Monday

05/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

13

116F Foundation Course in Commerce

Monday

05/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

14

116C Marketing and Salesmanship

Tuesday

06/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

15

116D Consumer Protection and Business Ethics

Tuesday

06/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

16

114A Business Mathematics and Statistics

Wednesday

07/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

17

114B Computer Concepts and Application

Thursday

08/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

18

111 Compulsory English

Friday

09/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

19

112 Financial Accounting

Thursday

15/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM

20

113 Business Economics

Friday

16/04/2021

02:30 PM to 04:30 PM


M.A. – I

S.N.

Subject

Day

Date

Time

1

M.A.-English Paper-I

MA_ENG_01 English Literature from 1550 to 1798

Thursday

22/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

2

M.A.-English Paper-II

MA_ENG_02 English Literature from 1798 to the Present

Friday

23/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

3

M.A.-English Paper-III

MA_ENG_03 Contemporary Studies in English Language

Monday

26/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

4

M.A.-English Paper-IV

MA_ENG_04 Literary Criticism and Theory

Tuesday

27/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

5

M.A.-Hindi Paper-I HIN 111

मध्ययुगीन काव्य और कथेतर गद्य साहित्य

Friday

23/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

6

M.A.-Hindi Paper-II HIN 112

कथासाहित्य और शोध प्रविधि

Monday

26/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

7

M.A.-Hindi Paper-III HIN 113

भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र

Tuesday

27/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

8

M.A.-Hindi Paper-IV HIN 115

नाटककार मोहन राकेश और हिंदी उपन्यास साहित्य

Wednesday

28/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

9

M.A.-Marathi Paper-I MAR 111 भाषाव्यवहार आणि भाषिक कौशल्ये

Monday

26/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

10

M.A.-Marathi Paper-II MAR 112 अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (इ.स.१८१८ ते इ.स. २०१०)

Tuesday

27/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

11

M.A.-Marathi Paper-III MAR 113 ऐतिहासिक भाषाविज्ञान आणि समाजभाषाविज्ञान

Wednesday

28/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

12

M.A.-Marathi Paper-IV MAR 118

मराठी व्याकरण

Thursday

29/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

13

M.A.-Sociology Paper-I

SC 01 Classical Sociological Thought and Sociological Theories I

Tuesday

27/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

14

M.A.-Sociology Paper-IV

SC 04 Sociology of Media and Globalization and Labour in India

Wednesday

28/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

15

M.A.-History Paper-I

HIS111 History: Theory and Method and Approaches to History

Wednesday

28/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

16

M.A.-History Paper-III

HIS113 Maratha Polity and Socio-Economic History of the Marathas

Thursday

29/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

17

M.A.-Economics Paper-I

EC1001 Micro Economic Analysis

Thursday

29/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

18

M.A.-Economics Paper-II

EC1002 Public Economics

Friday

30/04/2021

11:00 am to 01:00 pm

The time-table of remaining Subjects of M.A.-I will be declared later.


M.Com. – I

S.N.

Subject

Day

Date

Time

1

102B Strategic Management and Business Statistics

Thursday

22/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

2

107 Advanced Cost Accounting and Application of Cost Accounting

Friday

23/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

3

113 Production and Operation Management and Business Ethics & Professional Values

Friday

23/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

4

117 Marketing Techniques and Customer Relationship Management & Retailing

Friday

23/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

5

108 Costing Techniques and Responsibility Accounting and Cost Control & Cost System

Monday

26/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

6

114 Financial Management and Elements of Knowledge Management

Monday

26/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

7

118 Consumer Behaviour and Services Marketing

Monday

26/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

8

103 Advanced Accounting and Specialized Areas in Accounting

Tuesday

27/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

9

112 Business Environment and Policy and Business Environment Analysis

Tuesday

27/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

10

104 Income Tax and Business Tax Assessment & Planning

Wednesday

28/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

11

115 Legal Framework of Banking and Banking Law & Practices

Wednesday

28/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

12

102A Strategic Management and Industrial Economics

Thursday

29/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

13

101 Management Accounting and Financial Analysis and Control

Friday

30/04/2021

2.30 pm to 4.30 pm

The time-table of remaining Subjects of M.Com.-I will be declared later.